TIN TỨC CÁC BÁO

Tin tức giáo dục

Tập huấn cán bộ quản lý trường trung học cơ sở

Tập huấn cán bộ quản lý trường trung học cơ sở

Thực hiện Công văn số 35/SGDĐT-GDTrH, ngày 10/01/2018 của Sở GD&ĐT Kiên Giang về việc tập huấn cán bộ trường trung học cơ sở. Ngày 19/01/2018, Sở GD&ĐT Kiên Giang đã khai mạc buổi tập huấn (cụm 2) tại...

Đào tạo

Quy chế Thi đua – Khen thưởng

Quy chế Thi đua – Khen thưởng

PHÒNG GD-ĐT TÂN HIỆP     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS  TÂN AN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     QUY CHẾ Thi đua – Khen thưởng năm học 2016 – 2017 (Ban...

Chuyên đề giáo dục

VNEN – mô hình chuyển tiếp phù hợp với chương trình GD phổ thông mới

VNEN – mô hình chuyển tiếp phù hợp với chương trình GD phổ thông mới

GD&TĐ – Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc vào năm 2019-2020 theo hình thức cuốn chiếu cấp học. Mô hình trường học mới (VNEN) được hầu hết các...