Tin tức giáo dục

11 trường hợp tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

11 trường hợp tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Đây là chính sách mới về tinh giản biên chế tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31.8.2018.  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...

Đào tạo

Quy chế Thi đua – Khen thưởng

Quy chế Thi đua – Khen thưởng

PHÒNG GD-ĐT TÂN HIỆP     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS  TÂN AN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     QUY CHẾ Thi đua – Khen thưởng năm học 2016 – 2017 (Ban...

Chuyên đề giáo dục

VNEN – mô hình chuyển tiếp phù hợp với chương trình GD phổ thông mới

VNEN – mô hình chuyển tiếp phù hợp với chương trình GD phổ thông mới

GD&TĐ – Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc vào năm 2019-2020 theo hình thức cuốn chiếu cấp học. Mô hình trường học mới (VNEN) được hầu hết các...

Tin tức

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Địa lý ở tiểu học

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Địa lý ở tiểu học

GD&TĐ – Địa lí là môn học mà đối tượng nghiên cứu của nó là thể tổng hợp tự nhiên và thể tổng hợp các mối quan hệ kinh tế, xã hội và con người. Dạy học Địa lí cần...